Menu

POJAŠNJAVAMO: Prestanak ugovora o koncesiji

Foto: Ilistracija / Arhiv Foto: Ilistracija / Arhiv

Koncesija je pravni posao kojim država ili jedinica lokalne samouprave ustupa pravo obavljanja privrednih djelatnosti korišćenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa kao ili pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa. Detaljno je regulisana Zakonom o koncesijama RS i pravilnicima koji uređuju ovu oblast.

Iako se ugovor o koncesiji zaključuje na duže vrijeme, s tim da rok ne može biti duži od 50 godina, postoje razlozi zbog kojih isti može prestati i prije isteka perioda na koji je zaključen.

Neki od razloga prestanka ugovora su: prestanak postojanja predmeta koncesije, istek roka na koji je zaključen, pokretanje postupka stečaja ili likvidacije nad koncesionarom, jednostrani raskid, sporazum koncendenta i koncesionara, pravosnažnost odluke Vlade o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekata ili izvođenje radova na koncesionom dobru u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast eksproprijacije, pravosnažnost sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji oglašava ništavim ili poništava, ukidanje, poništavanje ili oglašavanje ništavim rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije, nakon zaključivanja ugovora o koncesiji, ispunjenje uslova propisanih drugim zakonom, a koji imaju za posljedicu prestanak ugovora o koncesiji.

Koncendent može i jednostrano raskinuti ugovor ukoliko:
koncesionar ne izvršava ili propušta da izvrši potrebne radnje u ugovorenom roku ili svojom krivicom ne počne sa obavljanjem koncesione djelatnosti u ugovorenom roku, koncesionar ne obavlja koncesionu djelatnost u skladu sa dinamikom i u obimu utvrđenom u ugovoru o koncesiji, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile, se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi ili zakonom zaštićena javna dobra, preko dozvoljenih i propisanih standarda, koncesionar ne pruža javne usluge u skladu sa ugovorenim standardima kvaliteta, koncesionar ne plati koncesionu naknadu tri puta uzastopno ili neuredno plaća koncesionu naknadu, koncesionar izvrši prenos ugovora o koncesiji, promijeni vlasničku strukturu ili raspolaže imovinom suprotno odredbama ovog zakona i u drugim slučajevima u skladu sa odrebama ugovora o koncesiji.

Kriterijumi na osnovu kojih koncendent utvrđuje postojanje razloga za raskid ugovora o koncesiji utvrđuju se ugovorom o koncesiji. U nekim slučajevima prije pokretanja postupka jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncendent je dužan pisanim putem upozoriti koncesionara i odrediti mu primjeren rok za izvršenje ugovorenih obaveza koje su razlog za raskid ugovora o koncesiji.

Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u ostavljenom roku, koncendent raskida ugovor o koncesiji rješenjem protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.
Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji i opštim pravilima obligacionog prava.

U slučaju raskida ugovora o koncesiji, kad koncendent ne izvršava ili propušta da izvrši potrebne radnje u ugovorenom roku ili svojom krivicom ne počne sa obavljanjem koncesione djelatnosti u ugovorenom roku, koncesionar ima pravo na naknadu štete u skladu sa pravilima obligacionog prava.

Ostavi komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Portala Dobojski Info. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Dobojski Info zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

nazad na vrh

Sponzorisani članci

ADULT BUTIQUE RASPUĆIN Posjetite simpatičan, sexy i misteriozan butik (VIDEO)

Simpatičan, sexy i misteriozan butik "Raspućin" nalazi se na adresi Vidovdanska bb (zgrada Crvenog k...

OGLAS: Iznajmljuje se poslovni prostor u Tesliću

Inajmljuju se dva poslovna prostora, 120m2 i 100m2, u centru Teslića u ulici Svetog Save br. 5 pored...

OGLAS: Iznajmljuje se poslovni prostor (FOTO)

Iznajmljuje se poslovni prostor u ulici Svetog Save 79, Doboj. Mogućnost izdavanja 100 metara kvadra...

OGLAS: Iznajmljuje se poslovni prostor (FOTO)

Izdaje se poslovni prostor u ulici Vojvode Stepe br.8 , veličine 88 m2.

Ekonomija i Privreda

Osiguranje domaćinstva uz popust od 50% u Triglav osiguranju

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-320342768607014...

DOBOJ: Kafa u 5 - podrška investitorima

U Banji „Kulaši“ održan je sastanak saradničke mreže u okviru Programa postinvesticione podrške inve...

Od januarske plate 0,25 odsto ide u Fond solidarnosti

Januarske plate u Srpskoj biće manje za 0,25 odsto, a taj novac slivaće se u Fond solidarnosti za li...

DOBOJ: Za otpremnine radnicima "Željeznica RS" ide 3,5 miliona evra

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, preduzeća "Željeznice Srpske", ali i S...

DOBOJ: U "Željeznicama RS" 160 radnika višak

Prema prvim procjenama, između 150 i 160 radnika "Željeznica Republike Srpske" biće višak u sklopu r...

MEMORANDUM O ZAJEDNIČKIM POLITIKAMA ZA PERIOD 2018 - 2020: Rasterećenjem do jače privrede

Oporavak privrede, potpuna fiskalna konsolidacija i reforma javnog sektora, samo su neke od odredaba...

DOBOJ: Ni poplave nisu lekcija za osiguravanje imovine

Katastrofalne poplave iz 2014. godine nisu natjerale Dobojlije da osiguraju svoju imovinu, koja je t...

DOBOJ: Kafa u 5 - Agencija za osiguranje (VIDEO)

U Doboju je juče održana Šesta konferencija o osiguranju. Osnovna tema je bila: "Nova regulatorna no...

DOBOJ: Neophodno mijenjati zakonodavni okvir o društvima za osiguranje

Neophodno je mijenjati postojeći zakonodavni okvir o društvima za osiguranje, kako bi se dao prostor...

DOBOJ: Danas počinje isplata novembarskih penzija

Za korisnike Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske danas počinje isplata...

DOBOJ: Svjetska banka kreditira restrukturisanje “Željeznica Srpske”

Bord direktora Svjetske banke prihvatio je da finansira projekat restrukturisanja “Željeznica Republ...

Srpska hoće akcije propalih banka u Centralnom registru HOV

Ministarstvo finansija RS hoće da kupi akcije Banke Srpske i Bobar banke u stečaju u Centralnom regi...

POJAŠNJAVAMO: Prestanak ugovora o koncesiji

Koncesija je pravni posao kojim država ili jedinica lokalne samouprave ustupa pravo obavljanja privr...

Ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

Evropska komesarka zadužena za digitalnu politiku Marija Gabrijel objaviće na samitu u Bugarskoj u m...

DOBOJ: U penziju do kraja godine odlazi 210 željezničara

 „Željeznice RS“ penzionisaće do kraja godine oko 210 radnika koji su po novom zakonu za to ste...

Mjesečno 405 KM za žene koje se porode u decembru i narednom periodu

Pravo na materinski dodatak od 405 KM mjesečno, koji se u Republici Srpskoj uvodi prvi put, imaće ne...