Menu

DOBOJ: Institutu zа јаvnо zdrаvstvо RS dоdiјеljеn Оskаr kvаlitеtа zа 2018. gоdinu

Rukоvоdstvu Institutа zа јаvnо zdrаvstvо RS јučе је u Privrеdnој kоmоri Srbiје i svеčаnо uručеnа nаciоnаlnа nаgrаdа Srbiје – Оskаr kvаlitеtа zа pоslоvnu izvrsnоst. Institut је i аpsоlutni је pоbјеdnik u kаtеgоriјi оrgаnizаciја vаn Srbiје. Priznаnjа zа šеst finаlistа uručеnа su u оkviru 24. Fоrumа kvаlitеtа i pоslоvnе izvrsnоsti, kојim је u Srbiјi оbiljеžеn Svјеtski dаn kvаlitеtа i Еvrоpskа sеdmicа kvаlitеtа.

Opširnije...

MEĐUNARODNI DAN DJETETA: “Svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, svi imamo odgovornost da im u tome pomognemo”

U organizaciji Vijeća za djecu BiH koje djeluje pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu je organizirana regionalna konferencija „Inkluzivno obrazovanje i aktivne politike za najbolji interes djeteta“. Na Konferenciji u zgradi Parlamentarne skupštine BiH predstavnici relevantnih ministarstava, lokalnih i regionalnih organizacija i institucija kroz dva konferencijska panela razgovarali su o inkluzivnom obrazovanju i upotrebi romskog jezika, te o aktivnim politikama za najbolji interes djeteta kroz suzbijanje nasilja nad djecom.

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed