Menu

DOBOJ: Grijanje danas poskupljuje za 10 posto!!!

FOTO: Dobojski Info | DOBOJ: Grijanje danas poskupljuje za 25 posto!!! FOTO: Dobojski Info | DOBOJ: Grijanje danas poskupljuje za 25 posto!!!

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine Grada Doboj održaće se danas, 30. aprila 2018. godine. Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Doboj, sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu skupštine biće 62 tačke, a izdvajamo tačke 12 i 13, Razmatranje prijedloga Odluke o tarifnom sistemu sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije „Gradske toplane“ Doboj i Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova.

Kako idu ponovo izbori Obren Petrović i njegova klika moraju naći izvore finansiranja kupovine glasova. Prošli put to je bio vodovod, a ove godine red je došao na toplanu. Građani, ako se usvoji odluka, plaćaće skuplje grijanje za 10 posto!

Ako nekoga zanima, Dobojski Info donosi Dnevni red:

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa desete redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 28.02.2018. godine,

2. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2018. godinu,

3. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2018. godinu,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o godišnjem obračunu budžeta Grada Doboj za 2017. godinu,

5. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava,

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2018-2019 godinu,

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj –revizija, blok 5.

8. Prijedlog Odluka o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj, - revizija, blok 5.

9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu dodjele budžetskih sredstava pojedincima i neprofitnim organizacijama

10. Razmatranje prijedloga Odluke o opštim i tehničkim uslovima isporuke i snabdijevanja toplotnom energijom u Gradu Doboj

11. Razmatranje prijedloga Odluke o tehničkim uslovima za izradu vrelovoda i toplovoda, toplotnih podstanica i toplovodnih instalacija

12. Razmatranje prijedloga Odluke o tarifnom sistemu sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije „Gradske toplane“ Doboj

13. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova

14. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke broj 01-013-227/15 od 18.06.2015. godine,

15. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju cjenovnika o visini mjesečne naknade za usluge odvoza kućnog smeća i krupnog otpada za 2014. godinu,

16. Razmatranje prijedloga Odluke davanju saglasnosti za odvoz kućnog smeća i komunalnog otpada

17. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana korištenja javnih površina na području Grada Doboj

18. Razmatranje prijedloga Odluke o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području Grada Doboj,

19. Razmatranje prijedloga Odluke o taksi prevozu na području Grada Doboj,

20. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Grada Doboj

21. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,

22. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ Doboj od 31.05.2012. godine

23. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ Doboj,

24. Razmatranje prijedloga Odluke o formiranju gradskog štaba za vanredne situacije,

25. Razmtranje prijedloga Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja na teritoriji Grada Doboj,

26. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja u Gradskoj upravi Grada Doboj,

27. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvatanju ponude JZU „Dom zdravlja“ Doboj o ustupanju nepokretnosti,

28. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju plaćanja zemljišta, naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta, naknade za prirodne pogodnosti (rente) i naknade za pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište u izbjegličkim naseljima „Bare“, „Lipac“, „Mala Bukovica“, „Vila“, „Poljice“ i „Gavrići“

29. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice u KO Doboj 1,

30. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencionisanju troškova korišćenih komunalnih vodnih usluga ugroženih kategorija u Gradu Doboj,

31. Razmatranje prijedloga Odluke o o kriterijima za dodjelu sredstava Budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova,

32. Razmatranje prijedloga Programa korištenja prihoda od posebnih naknada za šume u 2018. godini,

33. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboj za 2018. godinu,

34. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave za 2017. godinu,

35. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu

36. Razmatranje Izvještaja o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti za 2017. godinu,

37. Razmatranje Izvještaja o radu JZU „Dom zdravlja“ Doboj za 2017. godinu,

38. Razmatranje Izvještaja o radu „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboj za 2017. godinu“,

39. Razmatranje izvještaja o radu Fondacije „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ za 2017. godinu,

40. Razmatranje Izvještaja o radu JP „Regionalna deponija Doboj“ za 2017. godinu,

41. Razmatranje Izvještaja o radu (sa finansijskim izvještajem) JP „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboj“ za 2017. godinu,

42. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Sportsko-rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2017. godinu,

43. Razmatarnje Izvještaja o radu JPU „Majke Jugović“ Doboj za predškolsku 2016/ 2017. godinu,

44. Razmatranje Izvještaja o radu (sa finansijskim izvještajem) JU „Dom za starija lica Doboj“ za 2017. godinu,

45. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava ostvarenih od naknade po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina u 2017. godini,

46. Razmatranje Izvještaja o ostvarivanju programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva u toku 2017. godine,

47. Razmatranje Izvještaja o ostvarivanju programa, održavanja, zaštite, rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i vodotokova u 2017. godini,

48. Razmatranje Izvještaja o korištenju prihoda od posebnih naknada za šume u 2017. godini,

49. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboj za 2017. godinu,

50. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Grada Doboj za 2017. godinu,

51. Razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara u 2017. godini,

52. Razmatranje Informacije vezano za sudski spor po tužbi tužitelja „Saša-Trejd“ d.o.o. Doboj protiv tuženog Grada Doboj,

53. Razmatranje Informacije u vezi izvršavanja obaveza Grada Doboj po pitanju omogućavanja otkupa drugog odgovarajućeg stana nosiocima stanarskog prava čiji je stan u sastavu ratom uništene zgrade,

54. Razmatranje Informacije o nabavci i isporuci materijala za rekonstrukciju toplovodne mreže,

55. Razmatranje Informacije o vodosnabdijevanju Grada Doboja u 2017. godini,

56. Razmatranje Informacije o izboru ponuđača-strateškog partnera za JZU Apoteka „Jovan Jovanović Zmaj“ Doboj

57. Razmatranje Revidiranog Akcionog plana za zaštitu prava djece u kontaktu sa Zakonom za period 2018.-2019. godine u Gradu Doboj,

58. Razmatranje Programa zona sanitarne zaštite javnih izvorišta „Luke“, „Usora“ i „Rudanka“ Grad Doboj

59. Razmatranje nacrta Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u gradu i naseljima na području Grada Doboj za period od 2017. do 2026. godine,

60. Razmatranje nacrta Plana o korištenju sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara za 2018. godinu,

61. Kadrovska rješenja,

62. Odbornička pitanja

Čitaoci reporteri

Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

10 Komentara

 • Savo
  Savo nedelja, 13 maj 2018 08:57 Link komentara

  Zbog sve vece potrebe za prosirenjem distributivne mreze i odrzavanja postojece uslugu treba povecati iz opravdanih razloga a seljaci koji su pokupovali stanove ako misle da je skupo onda sikiru i u sumu kao sto su i naucili, nasijeci sebi za zimu i to ako moze u drzavnom ili ukradi u komsinoj sumi.

  Prijavi
 • Ilija
  Ilija sreda, 02 maj 2018 11:27 Link komentara

  Aferim ! Ukidam grijanje i dovidjenja.

  Prijavi
 • Već viđeno
  Već viđeno sreda, 02 maj 2018 08:50 Link komentara

  Pošto ugalj iz Stanara u toplanu dovoze njihovi drugari KAMIONIMA cijena goriva ne igra ulogu koliko % koji im moraju dati.
  To je jedino što ima veze sa gorivom.
  Sad će da poskupi DIRG, pa voda, pa ostalo. Jer treba za gomilu neradnika koje je SDS uhljebio.
  Samo odakle narod da to plaća.

  Prijavi
 • Bing
  Bing utorak, 01 maj 2018 21:59 Link komentara

  @Miodrag
  Miodraže ne širi dezinformacije,nafta i naftni derivati učestvuju vrlo malom procentu u strukturi troškova Gradske Toplane.U tehnološkom procesu proizvodnje toplotne energije Gradska Toplana koristi prije svega ugalj,a za tim u nešto većem obimu električnu energiju-za rad podstanica.Naftu ne koristi ništa više nego ostala preduzeća-koristi je za rad građevinskoih mašina,automobile,kamione...Ne sporim da povećanje cijene nafte ne utiče posredno i na povećanje troškova Toplane,ali sigurno ne u obimu od 10%.Isto tako ni prethodno povećanje cijene grijanja od 15% nikako se nije moglo pravdati povećanjem cijene struje od 3% (koje se,uzgred rečeno,desilo mjesecima nakon povećanja cijene grijanja),što je u tom trenutku bio glavni razlog/opravdanje za povćanje cijene grijanja.
  Ovdje su neki drugi razlozi u pitanju.Pod jedan-Višak "radnika" od bar 20%,među kojima je nekih desetak direktora od kojih ni jedan nema neto platu ispod 2.000 KM (toliko direktora nije imao ni RMK Zenica sa 30.000 zaposlenih)
  Pod dva-Ogroman dug Grada Doboja prema Toplani,Grad (Opština) je najveći korisnik usluga Toplane koje plaća malo ili nimalo,a bez tog novca Toplana ne može da funkcioniše i opstane.Toplana na taj način kreditira Grad (čitaj Obrena) koji sredstva namijena za troškove grijanja troši Bog zna gdje,a novac koji nedostaje za normalno funkcionisanje Toplane namiruje povećanjem cijene nama građanima, posredno nas oporezujući.
  I pod tri-Predstojeći oktobarski izbori,naime za očekivati je,kao i pred opštinske izbore,da će pred izbore zaposliti 50-60 novih "radnika" ,a novac koji ode za njihove plate treba namiriti povećanjem cijene grijanja ili drugim riječima-troškove predizborne kampanje opet moramo platiti mi građani.
  Na sve ovo bih dodao vrlo sumnjive i netransparentne tendere.
  I na kraju moj Miodraže,da ova vlast domaćinski gazduje Gradskom Toplanom cijenu grijanja bi bez problema mogli sniziti za 15-20% umjesto što je povećavaju za 10%,al to će biti kad Toplanu preuzme privatnik,a tad će mnogi zajaukati.

  Prijavi
 • Djuro
  Djuro utorak, 01 maj 2018 07:50 Link komentara

  Pravnim licima jeftinije grijanje, gradjanima ove selendre poskupljuje.
  Hvala svjema, narocito tim cikama i tetama sto se bore za nas, molim vas, nemojte se vise boriti da nam bude dobro... a ti lijepo priznaj da si varao i krao, a Djura ce da ti oprosti sto te je tukao.

  Prijavi
 • Betmen
  Betmen ponedeljak, 30 april 2018 13:29 Link komentara

  To je to.Dvoumio sam se oko odjavljivanja grijanja a ovo mi je pomoglo u odluci.

  Prijavi
 • Siniša
  Siniša ponedeljak, 30 april 2018 12:55 Link komentara

  POLTRONGRAD,sta ocekivati,narod cuti,prima,pa primajte,ko vas

  Prijavi
 • Miodrag
  Miodrag ponedeljak, 30 april 2018 12:48 Link komentara

  Eto nam akcize!!! Sve će poskupiti lančano u narednom periodu...Kako može biti jeftinije grijanje, kad je osnovni energent, uz ugalj, a to su naftni derivati poskupio za 40 feninga po litru u poslednjih 2 mjeseca? To je ta akcizna koalicija SNSD-SDA...Dodik i Bakir, nikad u većoj ljubavi...A ti sirotinjo gledaj i dalje kako te jašu...

  Prijavi
 • Mitar
  Mitar ponedeljak, 30 april 2018 11:38 Link komentara

  Samo poskupljujete i hvala vam na tome. Hvala gradonacelniku i hvala odbornicima, nemojte nikog drugog j____., molimo vas da samo nas j____u mozak.

  Prijavi
 • KoLektor
  KoLektor ponedeljak, 30 april 2018 11:31 Link komentara

  Kamo lijepe sreće, pa da u 10:05 dođe do curenja gasa u velikoj sali Skupštine Grada Doboj...
  Obzirom da imaju pamćenje kao ribice, glasačka mašinerija u vidu poltrona i klimoglavaca će i ovo poskupljenje zaboraviti do početka sljedeće sezone grijanja!

  Prijavi

Ostavi komentar

PRAVILA KOMENTARISANJA

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje.

MOLIMO VAS DA PROČITATE SLEDEĆA PRAVILA PRIJE KOMENTARISANJA:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove gradskog portala Dobojski.info. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu redakcija@dobojski.info

nazad na vrh

Sponzorisani članci

PARTIZAN OVJERAVA PROLAZ I PUNI TI DŽEPOVE! A, ako se sve poklopi za crno-bijele, u Meridianu ZARADIĆEŠ SEDMOSTRUKO!

Partizan je klimavo počeo sezonu, pa je ubrzo uslijedila i promjena na klupi crno-bijelih - stigao j...

MALAC GENIJALAC - NASTAVA I BENEFITI MENTALNE ARITMETIKE

U kom periodu je najbolje praktikovati mentalnu aritmetiku i na koji način se radi na časovima?

ZAŠTO MALAC GENIJALAC, ZAŠTO ABAKUS?

“Čujem i zaboraviću. Vidim i sjećaću se. Razumijem i zapamtiću zauvijek.” – Konfučije

ŠKOLA STRANIH JEZIKA "TULIPA" DOBOJ: Akcijski predupisni rok (FOTO)

U susret novoj školskoj godini Škola stranih jezika "Tulipa" vrši rani upis na sve kurseve engleskog...

Ekonomija i Privreda

Junski prosjek plata u BiH 872 KM

Prosječna mjesečna neto plata u BiH u junu je iznosila 872 KM i nominalno je viša za 2,5 odsto u odn...

Skuplje notarske naknade za ostavinske postupke (VIDEO)

Građani će notarske usluge za ostavinske postupke u Republici Srpskoj uskoro plaćati oko 20 odsto vi...

REZERVNA SREDSTVA: AOD BiH se zadužuje kod EBRD-a za 30 miliona eura

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (AOD BiH) pokrenula je proceduru zaduživanja u v...

DOBOJ: Kafa u 5 - Izgradnja bolnice (VIDEO)

Grad Doboj će u narednom periodu postati veliko gradilište. Svakako najveći od projekata koji će se ...

DOBOJ: Izmjene cijena za prevoz putnika, evo koliko će sada koštati karte

Iz kompanije Željeznice Republike Srpske /ŽRS/ saopštili su da od sutra stupaju na snagu izmijenjeni...

Neto plata izbačena iz ugovora o radu

Svi poslodavci u Republici Srpskoj, nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o radu, a najkasnije do ...

DOBOJ: Kinezi i Nijemci bi da grade bolnicu

Ako ne bude žalbenog postupka nakon otvaranja pristiglih ponuda i izbora najboljeg ponuđača, kamen t...

DOBOJ: Počela isplata penzija za jul

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske počeo je danas isplatu penzija za j...

DUGA IDEAL OBILJEŽILA GODIŠNJICU POSLOVANJA: Kao poslodavac dajemo motiv mladima da ostanu ovdje

Duga Ideal, jedan od vodećih retail-era proizvoda i materijala za gradnju u dobojsko – zeničkoj regi...

DOBOJ: Zbog kvara putnici bez hrane i vode pet časova čekali drugi voz

Tri voza, koja su saobraćala na linijama Banjaluka – Doboj, Doboj- Banjaluka i Sarajevo-Banjaluka, u...

PORESKI OBVEZNICI DA SE SPREME: Prijave PDV-a i akciza uskoro elektronskim putem

Od januara iduće godine privrednici će PDV i akcize Upravi za indirektno oporezivanje prijavljivati ...

DOBOJ: Tri ponude za izgradnju nove bolnice

U prostorijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske danas su otvorene tri pris...

Duga Ideal patentirala novi fasadni malter visokih performans (FOTO)

Duga Ideal, jedan od vodećih retail-era proizvoda i materijala za gradnju u dobojsko – zeničkoj regi...

STANARI: Iščekuju rod kultura koje nisu uobičajene

Za manje od mjesec dana poljoprivredni proizvođači iz najmlađe opštine u Republici Srpskoj ponudiće ...

DOBOJ: Ima li kraja agoniji kupaca stanova u stambenom objektu Aleksandrija (VIDEO)

Ne nazire se kraj agonije kupaca stanova u stambenom objektu Aleksandrija u Doboju. Većina kupaca je...

NIŠTA OD UKIDANJA ROMINGA: Paprene cene telefoniranja u inostranstvu

Oko 3,5 miliona pretplatnika mobilnih telefona u BiH i dalje će da plaćaju paprene usluge koje koris...