Menu

DOBOJ: Potpisan Protokol o mulitsektorskoj saradnji i koordinaciji sa ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom

U prostorijama Gradske uprave Doboj danas je načelnik Policijske uprave Doboj Dmitar Vrčar, potpisao je Protokol o mulitsektorskoj saradnji i koordinaciji sa ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom, koji predstavlja formalizaciju uspostavljene saradnje koja se nastavlja kroz realizaciju revidiranog Akcionog plana za period 2018-2019- godine, čiji je cilj prevencija maloljetničkog prestupništva i promocija alternativnih mjera.

Opširnije...

DOBOJ: Projekat pomoći žrtvama mina - potpisani ugovori

Grad Doboj učestvuje u projektu "Socio-ekonomska integracija žrtava od mina" koji u jedanaest opština/gradova Bosne i Hercegovine zajednički provode organizacije World Vision i Udruženje amputiraca UDAS. Danas je obavljeno potpisivanje ugovora sa izabranim korisnicima projekta - od ukupno pedeset korisnika u projektu, osam ih je sa područja Grada Doboj.

Opširnije...

U DOBOJU DOZVOLILI GRADNJU PORED REKE BOSNE Hotel, tržni centar i benzinsku pumpu grade u plavnom pojasu

Prostor pored magistralnog puta Doboj-Šamac, na mestu gde je vodena bujica reke Bosne izazvala katastrofalne poplave pre četiri godine, uskoro bi mogao postati veliko gradilište.

Odluku o tome doneli su odbornici vladajuće većine predvođene SDS-om u Skupštini Doboja, pristupajući izradi regulacionog plana za izgradnju poslovnog objekta sa ugostiteljskim, hotelskim i uslužnim sadržajima.

Opširnije...

DOBOJ: Apel stanovnika naselja Usora, hoćemo trotoar za djecu!

Dobojsko naselje Usora je južno predgrađe Doboja i broji oko 400 domaćinstava. Stanovništvo čine starosjedioci i veći broj lica koji su se doselili u Doboj u proteklom periodu, koji su ovdje sagradili kuće i moderno naselje sa uređenom infrastrukturom. U naselju se nalazi ambulanta, apoteka, crkva Svetog Vasilija, jedan broj radnji maloprodajne robe, reklamnih materijala, građevinskih materijala itd. U naselji ima dosta djece koja pohađaju Osnovnu školu "Sveti Sava" u Doboju.

Opširnije...