Menu

BEZ KOMENTARA: Obren Petrović imenovan za predsjednika Povjereništva Gradskog odbora SNSD Doboj (FOTO)

Savez nezavisnih socijaldemokrata
Broj: 01-65/19

Datum: 18. 04. 2019. godine

Na osnovu člama 30 st. 1. i 3 tačka 3. Statuta Saveza mezavisnih socijaldemokrata - SNSD predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata - SNSD, dana 18 04.2019. godine, donosi:

ODLUКU

o imenovanju predsjednika Povjereništva
i Povjereništva Gradskog odbora SNSD Doboj

I

Imenuje se Obren Petrović za predsjednika Povjereništva Gradskog odbora SNSD Doboj.

Opširnije...