Menu

ELEKTRO-DOBOJ: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

"Elektro-Doboj" obavještava kupce električne energije da će zbog radova na redovnom godišnjem održavanju dalekovodnih srednjenaponskih odvoda u TS 110/35/10kV Derventa od strane preduzeća Elektroprenos BiH, doći do prekida u napajanju el. energijom kupaca u naseljima opštine Derventa i Brod prema niže navedenom rasporedu.

Opširnije...

ELEKTRO-DOBOJ: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

"Elektro-Doboj" obavještava kupce električne energije sa dijela gradskog područja Doboja da su dana 07.03.2018. godine (srijeda) planirani radovi na elektroenergetskim objektima tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije u dijelu naselja Orašje (izuzev centralnog dijela naselja i ulica Miloša Obilića i Braće Jugovića) i u naseljima Čajre, Prisade, Ankare i Šušnjari.

Opširnije...