Menu

DOBOJ: Drugi javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

FOTO: Dobojski Info | DOBOJ: Drugi javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova FOTO: Dobojski Info | DOBOJ: Drugi javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17), tačke III Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19) i tačke V Odluke o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboja („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), gradonačelnik Doboja upućuje:

II JAVNI POZIV
za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboja

Grad Doboj raspisuje II Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj ( u daljem tekstu Javni poziv, u odgovarajućem padežnom obliku), obezbjeđenjem finansijskih sredstava na jedan od sljedećih načina:

Model 1: Grad Doboj finansira 49% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici učestvuju 51%, u kojem slučaju supružnici biraju stambenu jedinicu ili

Model 2: Grad Doboj finansira 70% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici finansiraju 30%, u kojem slučaju supružnici nemaju pravo izbora stambene jedinice, odnosno, izbor se vrši iz preostalih 12 raspoloživih stambenih jedinica od 20 stambenih jedinica izabranih Javnim pozivom Grada Doboj broj:02-022-2057/19 od 16.10.2019.godine po hronološkom principu (datum i sat prispijeća kompletirane prijave):

 • Stan broj 8: Stambena jedinica u SPO „Vila Emilija“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Vidovdanska broj 44, veličina 45,66m2, treći sprat, po cijeni od 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 73.010,34KM
 • Stan broj 9: Stambena jedinica u SPO „Viktorija“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Svetog Save broj 30, veličina 50,20m2, drugi sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 80.269,80KM
 • Stan broj 10: Stambena jedinica u SPO „Viktorija“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Svetog Save broj 30, veličina 50,20m2, treći sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 80.269,80KM
 • Stan broj 11: Stambena jedinica u SPO „Omega“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, Cara Dušana bb, veličina 42,45m2. prvi sprat, cijena 1599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 67.877,55KM
 • Stan broj 12: Stambena jedinica u SPO „Neda“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Karađorđeva bb, veličina 55,52m2, PK, cijena 1.299,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 72.120,48KM
 • Stan broj 13: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, drugi sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 14: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, treći sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 15: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, četvrti sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 16: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, peti sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 17: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 61,07m2, sedmi sprat, cijena 1.599,00KM/m2, ukupne vrijednosti: 97.650,93KM
 • Stan broj 18: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 45,12m2, sedmi sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 72.146,88KM i
 • Stan broj 20: Stambena jedinica u SPO „Dijamanti Rubin 2“investitora Građ – promet d.o.o. Doboj, ulica Cara Dušana, veličine 57,35m2, peti sprat, cijena 1.599,00KM/m2, ukupne vrijednosti 91.702,65KM.

Grad Doboj, u smislu ovog Javnog poziva sufinansiraće kupovinu stambenih jedinica (model 1) na način i pod uslovima kako slijedi:

 • ukupna kvadratura stambene jedinice može iznositi od 40 a zaključno sa 75m2
 • stambena jedinica mora biti novoizgrađena i nekorištena
 • stambena jedinica mora biti sagrađena na području Grada Doboj
 • stambena jedinica mora biti upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao legalna, bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva
 • stambeni objekat u kojem se nalazi stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora imati upotrebnu dozvolu
 • maksimalna cijena stambene jedinice po kvadratnom metru iznosi do 1.600,00KM sa uključenim PDV-om.

Pravo na sufinansiranje u smislu ovog Javnog poziva imaju parovi koji:

 • su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine
 • su mlađi od 30 godina, odnosno stariji od 18 godina, odnosno koji danom prijave na javni poziv imaju navršenih 18 godina starosti, odnosno nisu navršili 30 godina starosti
 • su zaključili brak poslije 11.09.2019.godine,
 • najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv.
 • nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine
 • nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv
 • imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Grada Doboj u periodu od najmanje 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno, u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koja je bila predmet sufinansiranja, ne mogu otuđiti predmetnu stambenu jedinicu niti je izdati drugom u zakup.

U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračnom partneru, kontakt telefon i adresu, te podatke o odabranom modelu sufinansiranja (model 1 ili model 2), potpisanu od strane oba supružnika
 2. Uvjerenje o državljanstvu – za oba supružnika
 3. Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika
 4. Izvod iz matične knjige vjenčanih
 5. Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području Grada Doboj, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj (dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova)
 6. Ovjerene izjave oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine.
 7. Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području svog prebivališta. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretnnama).
 8. Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje mjesno nadležni organ Poreske uprave)

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj, supružnik koji nema prebivalište na području Grada Doboj dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

Komisija za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, izvršiće ocjenu kompletnosti pristiglih prijava i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva, po principu datuma i sata prispijeća kompletirane prijave na javni poziv.

Odluku o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po osnovu predmetnog Javnog poziva donijeće Gradonačelnik, a prednost za izbor stambene jedinice za odabrani model sufinansiranja 2 imaće kandidati koji ranije dostave kompletiranu prijavu.

Prava i obaveze ugovornih strana u postupku realizacije i po okončanju postupka realizacije dodjele novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja kupovine stambenih jedinica, biće uređeni posebnim ugovorima, a supružnici sa kojima budu zaključeni ugovori će imati obavezu periodičnog dokazivanja boravka u stambenoj jedinici.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom iz tačke 4 dostavljaju se na sljedeću adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK
RADNOM TIJELU ZA SUFINANSIRANJE SREDSTAVA ZA KUPOVINU 100 STANOVA U SVRHU PODSTICANJA MLADIH BRAČNIH PAROVA NA PODRUČJU GRADA DOBOJ
Hilandarska 1, 74000 Doboj

Sa naznakom:

„za II Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj“

Broj: 02-022-2404/19
Datum: 02.12.2019.

Gradonačelnik
Boris Jerinić

Trenutno stanje na graničnim prelazima donosi Auto-moto savez Republike Srpske

granicni prelaz Gradiska AMS RS

Stanje na graničnim prelazima možete pratiti UŽIVO i putem aplikacije za Android Auto-moto saveza Republike Srpske!

Čitaoci reporteri

Podjelite sa ostalim našim čitaocima ono što svakodnevno vidite, sa čime se susrećete, vaše utiske sa putovanja, neobične sutuacije kojima ste prisustvovali i zabilježili ih svojim foto-aparatom tokom ljetovanja, zimovanja, izleta... Pišite nam na našu email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ostavi komentar

PRAVILA KOMENTARISANJA

Slobodno komentarišite, kritikujte i izrazite svoje mišljenje.

MOLIMO VAS DA PROČITATE SLEDEĆA PRAVILA PRIJE KOMENTARISANJA:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove gradskog portala Dobojski.info. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu redakcija@dobojski.info

nazad na vrh

Sponzorisani članci

Prev Next
VERNER RUŠI "PIJETLOVE": Meridianbet kvote kažu - Murinjo je u problemu!

Totenhem i Lajpcig odigraće prvi susret osmine finala Lige šampiona, od 21 čas na novom "Vajt Hart L...

SIMEONE RUŠI KLOPA: Atletiko ima recept za Liverpul, a Meridianbet top ponudu

U prvoj utakmici nokaut faze Lige šampiona, Atletiko iz Madrida od 21 čas dočekuje aktuelnog vladara...

MERIDIANBET PONUDA IZ SNOVA: Džejms ruši "plavce", Maunt ima odgovor

U posljednjoj utakmici 26. kola Premijer lige nismo mogli da poželimo bolji duel: snage će odmjeriti...

LACIO - INTER Vatreno u Italiji i najbolje Meridian kvote - da bude još vatrenije!

Lacio - Inter, derbi 24. kola Serije A, utakmica koja bi mogla prve da “pogura” na čelo tabele, a dr...

STIŽU KRALJEVI ROMSKE RAPSODIJE “Džipsi Kingsi” spremni za koncert u Banjaluci

Kraljevi romske rapsodije će u petak 21. februara na noge dići cijelu Sportsku dvoranu „Borik“, jer ...

NAJTROFEJNIJA UTAKMICA ITALIJE: Milan - Juve, Ibra - Ronaldo i neponovljive Meridianbet kvote

Prva utakmica polufinala Kupa Italije, od 20.45 časova sastaju se Milan i Juventus, u duelu najtrofe...

90 godina Boschevih filtara goriva

Program Boschevih filtara danas: pokrivenost tržišta za osobne automobile u Europi veća od 95 %...

MERIDIANBET KVOTE: Inter i Milan u centru pažnje, Ibra ruši najvećeg rivala

Jedno je sigurno, sve oči zaljubljenika u fudbal ove nedjelje, od 20.45, biće uprte u pravcu grada m...

Kraljevi romske rapsodije stižu u BOSNU I HERCEGOVINU!!

20.02.2020. DVORANA „MIRZA DELIBAŠIĆ“, SARAJEVO21.02.2020. DVORANA BORIK, BANJA LUKA Gipsy Kings by...

TIPSTER: Uzbudljivo takmičenje u tipovanju koje se ne propušta

U Meridianu zabava nikada ne prestaje. Iznenađenjima nema kraja, pa tako na svakodnevnom nivou igrač...

MERIDIANBET VJEČITI DERBI Crveno ili crno-bijeli, pitanje je sad?

Došao je dan i za drugi ovosezonski košarkaški vječiti derbi - Crvena zvezda će od 18 sati u dvorani...

REAL - ATLETIKO Madridski derbi i Meridianbet ponuda koja se ne odbija

U 21. kolu Primere, Real dočekuje Atletiko u velikom derbiju Madrida, a kao i uvijek utakmice ovih r...

BOSCH: Širokim asortimanom proizvoda zadržavamo prodaju na visokoj razini – nepovoljno okružje utječe na dobit

Prodaja: 77,9 milijarda eura Rezultat: 3 milijarde eura Pozamašna početna ulaganja: Mi...

JUNAJTED BEZ ŠANSE: Meridianbet izazov - može li Marsijal da zaustavi Silvu?

Siti i Junajted za finale Liga kupa - mada se čini da je finalista poznat i poslije prvog duela koji...

DIAMOND BLACKJACK: Savršeno dobar kartaški provod

Početak godine donosi mnogo novih odluka, poteza i planova, a Meridian je donio odluku da početak no...

DVA SATA VATRE U RIMU: Meridianbet kvote za spektakl koji će gledati cijela Evropa

Rim će "gorjeti" ovog popodneva i večeri - Roma i Lacio igraju "Derbi dela Kapitale". Dan kad sve st...

Kultura i Obrazovanje

Od sljedeće godine mala matura obavezna u Srpskoj

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila da će eksperimentalna mala ma...

DOBOJ: Otvorena izložba radova iz fundusa likovne kolonije „Kožuhe“

U Umjetničkoj galeriji dobojskog Centra za kulturu i obrazovanje sinoć je otvorena izložba radova iz...

DOBOJ: Sutra otvaranje izložbe djela iz fundusa Likovne kolonije „Kožuhe“

U Umjetničkoj galeriji dobojskog Centra za kulturu i obrazovanje sutra, 13. februara, sa početkom u ...

DOBOJ: Osnovci iz Donje Paklenice slušali predavanje na temu "Reproduktivno zdravlje" (FOTO)

Na inicijativu Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske u okviru projekta "Briga o djeci, zaje...

DOBOJ: Mladi nisu svjesni sankcija za zloupotrebu interneta

Na području Doboja evidentirani su blaži vidovi povrede integriteta djece posredstvom društvenih mre...

UJEDINIO IH HUMANI CILJ: Godinama besplatno prevode medicinsku dokumentaciju

Besplatan prevod medicinske dokumentacije za liječenje u inostranstvu fokus je rada udruženja građan...

DOBOJ: Radionice povodom Svjetskog dana čitanja naglas

Dobojska Narodna biblioteka danas je, povodom Svjetskog dana čitanja naglas, za korisnike vrtića "Ma...

DOBOJSKI INFO PREDSTAVLJA: "Mikrokosmos" Igora Vukojevića i momaka iz grupe ZAR (VIDEO)

Nakon dueta sa Žanamari Lalić bh. kantautor Igor Vukojević snimio je još jednu zajedničku pjesmu. Ov...