Prijavi komentar

Važno da imamo tebe tako "pametnog/nu", trajno zabagovanog/nu na nivou srednje škole, sa lažnom diplomom u džepu, poklonom tate sa državnih jasli, odnosno nekog novokomponovanog bizMismena, aktivnog člana sponzorskog pula vladajuće oligarhije! Vidiš, za razliku od tebe, ti se meni ne gadiš. Ja tebe žalim! Žalim te jer, kao predstavnik lažne elite, nikad nećeš postati svjestan/na svoje ograničenosti i spoznati koje je pravo mišljenje tvoje okoline o tebi!