Prijavi komentar

Za "Doboj" iskren odgovor:
Privatni fakultet je garancija da onaj koji ga je upisao nije htio ništa da zna, upisao ga je jer je lako doći do papira i da uglavnom ko ga završi ništa ne zna. Izuzeci postoje koji znaju malo.
Državni fakultet je ovo što sam napisao samo obrnuto.
I tačka.