Prijavi komentar

Što rade istražni organi vezano stečaj Trudbenika koji traje 7 godina. Kako to da nema nikakve informacije niti stava Skupštine grada. Šta rade novinari vezano za stečaj Trudbenik?