Prijavi komentar

Мислим да се овим бави инжењер пејзажне архитектуре, а не инжењер пољопривреде.