Prijavi komentar

Њапсо је од 2 маја до краја августа био припадник"пратеће чете" 1 ОЛПБ минобацачи и БСТ топови 82 мм, под командом Пере Сувајац и покојног Милана Станојевића Сиће који му је био непосредни претпостављени, и 2 и 3 маја се налазио изнад дробилице и повише пасареле на каменолому, као посада БСТ 82 мм , и никакве везе са вођом напада није имао везе...!!!!!