Prijavi komentar

Treba šutiti da opte ne uzmu šljaku iz toplane pa pospu trotoare, što nam to treba.One godine kada su to radili smo mijesecima odali mokri + prljavi.