Prijavi komentar

Ustavni sud:
AP 3683/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantirane Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih štabova ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda.

http://www.ccbh.ba/novosti/sjednice/?id=65a5bbe8-8d4d-42bb-aa89-429c8e83dcf3
I dalje mi nije jasno o kakvim kaznama je rijec i za sta. Veoma je jasna odluka ustavnog suda. A preporuka nikako ne moze biti osnov za bilo koju kaznu.