Prijavi komentar

Predlažem da se Sportska dvorana u Doboju koristi za smještaj lica u izolaciji