Prijavi komentar

Ajde čitav je život bicikl vozio, bo se steroidima dok nije oćoravio,napiso jedan kofol pjesmuljak i sad penzija ajde molim te.