Prijavi komentar

Kako da dobri ljudi i dobri učenici doprinesu razvoju grada kad grad zapošljava samo loše ljude i loše učenike sa kupovnim diplomama?
Da li su djeca morala vratiti neki procenat od dobijenih para u kasu SDS-a kao donaciju stranci? U skladu sa redovnom procedurom.