Prijavi komentar

Smećari će postati još veći, jači i moćniji.
Državi treba potpuna kontrola nad telekonikacijom građana!