Prijavi komentar

Gospode bože, šta stječajni sudija i stječajni upravnik mogu napraviti to ni rat nije uspio.
Gdje su ti zakoni koji štite radnike u stječaju, ovdje su ostali totalno obespravljeni , kao da nisu ni potraživali ni postojali.
Žalosno !