Logo
Odštampajte ovu stranicu

MMF traži registar zaposlenih: PREBROJAVANJE do septembra, a onda slede REZOVI

Vlada Republike Srpske ima obavezu da, do septembra ove godine, utvrdi koliko ima zaposlenih koji platu primaju iz budžeta.

Pomoć u izradi registra zaposlenih u javnom sektoru, koji traži Međunarodni monetarni fond (MMF), pružiće Svetska banka, a predsulov je za donošenje Operativnog plana za smanjenje ukupne potrošnje na plate i broja zaposlenih, koje se očekuju i u narednoj godini.

- Registar je u fazi razvoja i biće osnova za detaljnu analizu svakog radnog mesta pojedinačno te izradu planova za smanjenje zaposlenih u srednjem roku sa ciljem uspostavljanja efikasnije javne uprave - navedeno je u Strateškom planu Vlade RS za smanjenje ukupne potrošnje na plate za period od 2017. do 2019.

U Udruženju “Nova Srpska” ističu da tačan broj javnih službenika u Srpskoj ne znaju ni u Agenciji za državnu upravu RS, niti u bilo kojoj drugoj vladinoj instituciji ili ministarstvu.

- Nemoguće je na ozbiljan način planirati reformu javne uprave kad se uopšte ne zna koliko javnih službenika imamo na republičkom i lokalnim nivoima - kaže Milko Grmuša, izvršni direktor Udruženja.

Napominje da u javnom sektoru postoji tendencija da se izbegavaju podaci o zaposlenima na određeno veme, kao i o angažovanima po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i drugim načinima trošenja javnog novca.

- To je i glavni razlog zbog kojeg Svetska banka i MMF, kao naši najveći poverioci, insistiraju na decidnim podacima o svim aspektima javne potrošnje, od čega plate i naknade zaposlenih predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki - ističe Grmuša.

On napominje da je ovo udruženje još pre nekoliko godina predložilo kreiranje elektronskog javnog registra svih javnih službenika.

- Registar bi sadržavao imena i prezimena ljudi, njihovu radnu poziciju ili funkciju, kratku biografiju sa listom njihovih prethodnih radnih mesta i pregled njihovih radnih obaveza i zaduženja. Takođe, u tom registru bi bili sadržani i svi podaci o eventualnim disciplinskim i drugim merama izrečenim protiv službenika, odnosno sami građani bi imali pravo da u taj registar u folder konkretnog službenika ostave, pod svojim imenom i prezimenom, primedbu na njegov rad, kao i razloge te primedbe i dokaze koji potkrepljuju tu primedbu - navodi Grmuša.

Registar bi, dodaje on, trebalo da sadrži informacije i o korištenju službenih vozila i troškovima reprezentacije.

- Tako bi se značajno smanjila mogućnost netransparentnih zapošljavanja kojima se suštinski krše prava svih onih koji pokušavaju da konkurišu za rad u javnom sektoru, a nemaju iza sebe političku podršku - naglašava Grmuša.

Ekonomista Svetlana Cenić kaže da je nejasno kako Vlada RS ne zna koliko ima zaposlenih i kome daje platu.

- Sad treba da se pravi nekakav registar koji će ko zna koliko da košta, a još 2005, kada sam ja bila ministar finasija, poimenice smo, bez ijedne marke, popisali sve zaposlene, koji sada, naravno, ima puno više - kaže Cenićeva.

Statistički podaci pokazuju da se broj zaposlenih u državnoj upravi, obrazovanju i zdravstvu sa 50.700 u 2005. povećao na preko 64.000, koliko ih je bilo u prošloj godini.

Koga i za šta plaćamo

Milko Grmuša kaže da registar treba da pokaže ne samo koliko imamo javnih službenika nego i ko su ti ljudi, sa kakvim biografijama su dobili posao, te kakvi su im radni uspesi i dostignuća.

- Cilj je da dobijemo transparentan registar u kojem bi tačno znali koga i za šta plaćamo - naglašava Grmuša.

Srodni članci

Webmaster © Robna Kuća Doboj. Sva prava pridržana.