Prijavi komentar

Druže Simo, neće ni biti tendera za vrtić.