Prijavi komentar

Nema tendera,godinama unazad,koji je Gradska uprava Doboj raspisala,a da nije namješten.Niti jednog!Počev od onih vrijednosti par hiljada KM, pa do onih milionskih,samo se variraju modaliteti zloupotrebe. Prije raspisivanja svakog tendera prvo se dogovore ko će biti izvođač ili dobavljač, potom procenti (koliki je čiji "tal"), a onda i način na koji će favorizovana firma dobiti posao ili kupiti neku gradsku imovinu.Ti načini se variraju od slučaja do slučaja, zavisno od konkretne situacije.
Doboj je već odavno privatiziovan grad,kao i čitava RS. Tri su izlaza iz ovog vrzinog kola: jedan je-pristati na to, postati dio kriminalnog sistema i čekati da ti neko, kao psu, baci kosku sa stola, drugi je - otpor, nepristajanje i borba protiv ove mafijaške hobotnice, ali to znači biti diskriminisani biti izložen mobingu, prijetnjama, pritiscima, ucjenama...... ma'l te ne ekskomuniciran iz društva i treći način je - dići ruke od svega i napustiti ovu zemlju.
Nažalost,ili na sreću,sve više ljudi se odlučuje za ovaj treći (put) izlaz i slavodobitno nam poručuju-"Zbogom žohari!"