Menu

DOBOJ: Odzvonilo šuškanju među odbornicima

Odbornici Skupštine grada Doboj koji su umjesto za govornicom više "diskutovali" na svojim mjestima sa kolegama pored njih moraće ubuduće da nijemo sjede na parlamentarnim zasjedanjima ili da govore tek kada dobiju riječ i istu izuste kada se zvanično obrate na mikrofon.

Opširnije...

DOBOJ: Odbornici mogu da govore samo kad dobiju riječ

Na dobacivanje s mjesta, međusobni razgovor, ali i na upotrebu mobilnih telefona dok traje zasjedanje, odbornici Skupštine grada Doboja mogu da zaborave, jer ih u posljednjoj godini aktuelnog mandata očekuje red, rad i disciplina, u sali se neće čuti ni muva, a moći će da govore samo kada dobiju riječ.

Opširnije...

DOBOJ: Novopečeni bračni parovi u trci za 100 stanova

Datum sklapanja braka, kao jedan od uslova za sticanje prava na sufinansiranje kupovine jednog od 100 stanova, naljutio je mlade bračne parove koji su se vjenčali prije 11. septembra, jer oni neće moći da konkurišu na javni poziv koji će biti raspisan, ali novopečene parove je obradovao, jer će oni moći doći do krova nad glavom po povoljnijim uslovima.

Opširnije...