Menu

DOBOJ: Nacrt akcionog plana za povećanje energetske efikasnosti

Desetog februara 2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Gradske uprave Doboj, održana je prezentacija Nacrta Akcionog plana za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru u gradu Doboj. Akcioni plan je rezultat implementacije projekta REELIH „ Energetska efikasnost za domaćinstva sa niskim primanjima u objektima kolektivnog stanovanja“ (Residential Energy Efficiency for Low Income Households) i prezentovan je članovima Tima za energetsku efikasnost i klimatske promjene Grada Doboj, od strane predstavnika konsultantske kuće „Enova“ d.o.o. Sarajevo.

Opširnije...