Prijavi komentar

E tek da su izbori ponovljeni na svim mjestima pokazao bi se tek pravi razmjer njihove kradje.Ovako im je ostalo tih dvije tri hiljade dopisanih glasova kod Bosnjaka.