Prijavi komentar

Da kod nas ima pardon da radi tužilaštvo to bi bilo riješeno za 24 časa. Kada bi pozvali predsjednike biračkih odbora da prenoće 24 sata u policiji oni bi kazali sve kako je bilo i ko je koordinirao izbornim malverzacijama. Svi to u Doboju znaju.
Jedino Sreto Pekara, brat Profa Moćić i seka Rankica i Beli Josipović ne znaju.