Prijavi komentar

Društveno korisno zanimanje za stranačkog lika.
Otprilike kao proizvođač otpada ili pipač hljeba (prljavim rukama) u prodavnici.