Prijavi komentar

Brošuri bi dobro stajao slogan "Smanji ribu..."!
A od 42.000.000 KM imaćemo 41.000.000 KM KREDIT!