Prijavi komentar

Samo da se zna da ne postoji ekonomski fakultet u Novom Sadu, nego postoji na Univerzitetu u Novom Sadu ekonomski fakultet u Subotici...