Prijavi komentar

Vrlo je interesantna tačka 14.dnevnog reda.Skupština će da razmatra prijedlog odluke o pokretanju stečajnog postupka JZU APOTEKA ?Nije jasno ko to pokreće postupak stećaja ove ustanove.Da li to pokreću čuveni VD Upravni odbor i VD direktor kojima je rok upotrebe odavno istekao a da diplomirani pravnici to ne znaju ili neko drugi.A šta bi sa izborom Strateškog partnera?Kad će to na dnevni red?