Prijavi komentar

Ovih dana dogodile su se neke stvari koje ne idu, i tek neće ići na ruku dobojskom gradonačalniku. Apsurdni politički slučaj Obren Perović, naime, izašao je iz okvira Doboja, i zabrinuo mnioge, međusobno suprotstavljene i ozbiljno sukobljene Petrovićeve mentore. Zbog toga su ga, neki od njih, najblaže rečeno, pustili niz vodu - shvatili da su iscrpili od njega sve što su mogli, i da od njega imaju sve više štete, a sve manje koristi..