Prijavi komentar

Gubitak JZU APOTEKA nisu napravili radnici nego dobro instruisani i vođeni poslušnici u statusu VD. Ako već Osnivač neće da podnosi krivične prijave neka bar formira Anketni odbor da ispita ovo dobojsko čudo koje napravi pronevjeru koja se kod nas naziva GUBITAK.
Gdje su pare