Prijavi komentar

Prvo sto mi pada na pamet kada ovo citam je:


Prvo su došli po komuniste, a ja se nisam pobunio,
jer nisam bio komunista.

Zatim su došli po Jevreje, a ja se nisam pobunio,
jer nisam bio Jevrejin.

Zatim su došli po katolike, a ja se nisam pobunio,
jer ja sam bio protestant.

Zatim su došli po mene, a tada više nikoga nije bilo
da se zauzme za mene.