Prijavi komentar

Pitanje za dobojsko tužilaštvo
Kako se tretira ponuda Interprometa direktoru JZU APOTEKA da,ukoliko apoteka naruci određenu količinu lijekova-robe-da će biti nagrađen putovanjem u Njujork .
Provjerite rad ovog obrenovog eksperta za farmaceutiku pa ćete doći do objašnjenja sadašnjeg stanja ove JAVNE USTANOVE.
Vjerujte da to uopšte nije komplikovano!P.S.Dotični je u pratnji drugog eksperta prihvatio,iako nerado,ovu časnu ponudu i par dana boravio u Njujorku.