Prijavi komentar

Pitanje za predsjednika upravnog odbora i direktora Apoteke
KAKO VAM JE USPJELO ZA 12 MJESECI NAPRAVITI GUBITAK OD 400000km.
Pošto to pitanje ne zanima ni odbornike ni bilo koje kontrolne organe,molio bih vas da to saopštite građanima koji u strahu od vaše odmazde ostaju anonimni.
 Zanijeli ste se i uljuljkali u vlasti pa ste zaboravili DA NEMA NIŠTA TAJNO ŠTO NEĆE BITI JAVNO,NI SAKRIVENO ŠTO SE NEĆE OTKRITI.