Prijavi komentar

Odgovor na 6.pitanje iz uvodnog teksta,zašto ćute policija i tužilaštvo
Lukavi lisac je u lokalnu upravu,javna preduzeća i ustanove pozapošljavao žene,sinove i kcerke policijskih inspektora,tužilaca i sudija i time se zaštitio ko međed.