Prijavi komentar

Dobra škola dobri nastavnici, nema potrebe praviti probleme ljudima samo zato što gradonacelnik ne voli direktora...