Prijavi komentar

To Obrene Srbendo.
Nedaj im mira ni malo.
Nek se kolju, nek se smjenjuju, nek se je.., samo da ne gledaju ljudi šta ti radiš.
Sad je apoteka bitna, nek se narod bavi ovim dok se stvari ne završe.