Prijavi komentar

Zašto se Gligorić ne javi?Zato što jeste govorio i meni je bilo čudno da on kao direktor govori takve stvari,priča mu je bila kako se djeca šalju u SV.SAVU a ne u DOSITEJA O. i da će muslimani preuzeti školu,i to je ISTINA Obren je priča za sebe,tu nema šta da se govori.TREBA BITI ISKREN,Vedran je loš čovjek sa više plata na svom kontu dok neki nemaju ni jednu,socijalista par ekselanse.