Prijavi komentar

Za ove što negativno komentarišu : "svaka duša da bude pokorna višim vlastima, jer nema vlasti koja nije od Boga: jer je svaka vlast od Boga data. Znači, da onaj ko se protivi vlasti, protivi se Božijem ustrojstvu. A oni koji se protive vlasti, sami na sebe navlače osudu" (Rim. 13,1-2).