Prijavi komentar

Razvijaju strategiju prvo kako sebe da zaposle, potom bracu, sestre, supruge, a onda i ostalu blizu i dalju rodbinu, barem je dosad tako funkcionisala njihova "strategija" zaposljavanja.