Prijavi komentar

Personifikacija lošeg i nakaradnog sistema! Ne bitna je vrijednost elemenata u lošem sistemu. Mi živimo u lošem sistemu, mijenjanje elemenata (ljudi) neće donijeti ništa novo. Dvadeset godina demokratskim izborima mijenjamo ljude a stanje ostaje isto.Možemo još 12o godina mijenjati ljude stanje će ostati isto.Srušiti i izmjeniti nakaradan sistem,Za promjenu sistema ne pomaže jadikovanje i šuplje priče, za promjenu treba imati m..... kojih očito niko nema.