Prijavi komentar

Šešlija je nakon rada sa mladima, promovisanja tolerancije, sliva rijeke Bosne, djece sa posebnim potrebama... prešla na zaštitu potrošača. Kakva "svestranost"... ???