Prijavi komentar

Lokacija je u Doboju u kasarni, a ne u Doboj Istoku