Prijavi komentar

Koliko hijena na jednom mjestu!
Medju njima 5 miliona KM i 5 gr mozga!