Prijavi komentar

Vođeni ranijim iskustvima sa ROTOROM bojim se da se ne desi "jo-jo" efekat kao što je bio slučaj sa gradinom! Nakon što su oni završili projekat (čitaj potrošili pare) gradina je postala prljavija i neurednija nego što je bila prije njihovog sređivanja. Možda je bolje da oni ništa ne čiste! Pa to nije posao za jednu minornu NVO jer taj problem mora da se rješava na državnom (entitetskom) nivou!
Ovo je samo uzimanje para i iskorišćavanje omladine!
Kako će ROTOR da rješi problem divlje deponije koju pravi SRETKO ĆURKOVIĆ PEKARA na obali rijeke Bosne, koja se svakodnevno proširuje i povećava (inače dotični PRIMITIVAC je ujedno i ODBORNIK u skupštini grada ili problem bacanja smeća u rijeku Bosnu od strane Progresa na učću rijeke Spreče (supruga dotičnog PRIMITIVCA je inače NARODNI POSLANIK u NSRS)?!
Živo me interesuje kako ROTOR misli da rješi te probleme???